Vi kan udtænke dit næste digital koncept ? Med et sundt og lean mindset.

- Build, measure, learn!

Vi bygger koncepter som tager udgangspunkt i ejers mindset, da vi selv er iværksætter / virksomhedsdrivende. Der er tit og ofte forbundet store omkostninger med tekniske koncepter, uden at vide om din investering kommer tilbage. Derfor har vi etableret vores arbejdsgang efter et Lean Startup metode. MVP (minimal viable product). En MVP er den version af et nyt projekt, der gør det muligt for et team at indsamle den maksimale mængde valideret læring om kunder med mindst mulig indsats. Læring kommer af om dine kunder egentlig synes din udvidelser eller investering skaber værdi. 

Vi har gennem vores mange års erfaring med opbygning af digitale koncepter, fundet frem til essencen i en succes case. Vi har gennem de sidste mange år arbejdet med mange forskellige metoder, men fælles for alle har omkostninger skulle holdes nede i et niveau, hvor investeringen hurtigt kan tjenes hjem. Vi har derfor inkorporeret et fast mindset. 

Det er vigtigt at forstå at MVP bruges til at du kan ramme dit marked rigtigt, mange tror de kun handler om at holde omkostninger nede og komme ud på den anden side, med et middel resultat, det er ikke tilfældet. 

MVP handler om Prototyping er en eksperimentel proces, hvor designteam implementerer ideer i håndgribelige former fra papir til digital. Hold bygger prototyper af varierende grad af troskab for at fange designkoncepter og teste på brugerne. Med prototyper kan du forfine og validere dine designs, så dit brand kan frigive de rigtige produkter.

Vi har udarbejdet survey for mellemstore virksomheder, som ønsker at kende forholdet mellem behov, kundens forbrug, værdi og levetid på kunden. Vi hjælper dig med at indhente din kundefeedback, som er nødvendig for din online forretnings succes. 

Vi sidder løbende med på ide generering af mange forskellige nye online koncepter og mange af vores kunder er begyndt at gøre brug af dette, da vores kendskab spænder bredt og typisk kan vi give dig en indsigt i generel viden om online forretning, men du tilføjer det unikke.

En af vores vigtigeste værdier er fortrolighed, men vi er af analytisk baggrund og analysere vores kunders branche fremgang. For brancher kan lære meget af hinanden, når det gælder innovation. 

Vi arbejder altid med opsatte KPI’er og fuld tracking på vores cases, hvilket sikrer dig den rette indsigt. På den måde går du fra at træffe beslutninger ud fra fornemmelser, der er subjektive og farvet af et “jeg”, til en databaseret tilgang, der vil spare dig tid og skabe bedre resultater.

Vi kan med følgende fordele skabe dig en mere lean start på din investering: 

1. Fokus på at opbygge kernen
En MVP-produkt fokuserer på en idé, og den inkluderer ikke nogen anden funktion. Tilgangen til MVP hører til ideologien om en lean opstart: at opbygge et produkt med et minimalt budget på et givet tidspunkt. At have nogle af de høje prioriteter, men minimale funktioner kan reducere omkostningerne ved MVP. MVP tillader, at produktet testes med minimal risiko.

2. Tidlig testmulighed
Det er godt at finde ud af fra starten, om din idé fungerer uden at investere hele dit budget.

3. Feedback fra brugerintelligens og indsamling
MVP giver mulighed for at finde ud af dine potentielle brugeres mening, og hvordan de vil se dit endelige produkt.

4. Tillader markedsvalidering
En MVP hjælper dig med at forstå, om din app passer til dit målmarked. Det skal præsentere dit brand godt for brugerne og vise dem, hvordan dit projekt er unikt sammenlignet med andre i dets kategori.

5. Det tager mindre tid at udvikle dit produkt
Mindre udviklingstid betyder lavere udviklingsomkostninger. Jo hurtigere dit produkt lanceres for brugerne, jo hurtigere får du feedback. Dette betyder, at du kan arbejde på forbedring af dit produkt og hurtigt frigive en opdateret version.

6. Budget-venlige
Dette er endnu en vigtig fordel, da det undgår at bruge alle dine ressourcer med det samme på ting, der muligvis ikke fungerer. 

Lad os tage en snak om hvordan vi bedst kortlægger dit digitale projekt i samarbejde med vores processorer og metoder. Kontakt os her.

Vores arbejder starter typisk med

Først vil vi gerne kende din forretning, ambitioner, planer og eventuelle digitaleudvidelser. På den kan vi tænke en mere effektiv retning for din online tilstedeværelse.

Vi laver en grunding analyse af din online situation inden vi går i gang. Herfra aftaler vi nærmere om hvordan vores arbejde, kan gavne din forretning. 

Alt vores arbejde trackes, så hvis du ikke allerede har opsat tracking efter dine målsætninger, gør vi det for dig. Vi sørger dermed også for at dine målsætninger automatisk afrapporteres og fremsendes til dig med henblik på et evalueringsmøde. 

Vi følger din annoncering dagligt og optimerer undervejs. Dine budgetter vil løbende blive allokeret efter performance. Vi justerer, tilføjer og målretter dine tidsrum, geografiske placering, målgrupper mv.   

Vores arbejde består i at være proaktive og vi sørger derfor hele tiden at afrapportere til dig, så du kan følge performance og leverer indhold efter det. 

Vi kommer med løbende forslag til konverteringsoptimering, for trafik er en ting, konvertering er fokus! 

Det er vigtigt for os at vores arbejde er effektiv for din forretning. Vi holder derfor løbende månedlige møder med alle vores partnere. Her har vi fokus på effekten af vores tiltag samt hvordan vi kan optimere og frasortere kampagner.

Typisk vil vi have stor fokus på hele den digital forretning for en ting er annoncering og klik, men hvis dit website ikke måtte konvertere trafikken, er det her vi bør have fokus og ikke på annonceringen.

Dagligdagen kan byde på mange udfordringer og vi forstår at din forretning er mere end blot online. Vi tilpasser os dit arbejdsmiljø, for vi ønsker succes på alle fronter!

CASES.