Skal du have kortlagt din digitale strategier? Eller supplement til din nuværende.

Hos Brandstoff starter ethvert partnerskab med en strategisk snak for at sikre resultater for din forretning. Vi stiller høje krav til os selv og forventer det samme af et partnerskab. Brandstoff er stiftet på et simpelt fundament. Resultater og øget værdi. 

En god digital strategi bør være unik og skræddersyet efter dine forretningsmål. Din forretning kan ikke puttes i en skabelon, som downloades fra et tilfældigt link. Der skal være fokus på dine styrker snarerer end dine svagheder. Dine mål vil være fundamentet og planen derfra skal dynamisk, ikke statisk.

For at sikre, at områderne i din digitaliseringsplan er de rigtige at fokusere på, er du nødt til at lade de nøgleaspirationer, der definerer visionen for din virksomhed, være hjørnestenene i din tilgang til digitalisering. Disse ambitioner kan formuleres som konkrete forretnings mål, der er et håndgribeligt middel til at nå dine ambitioner. For eksempel betyder det at stræbe efter at øge indtægterne at være optaget af dine kunder og sørge for, at der bliver taget hånd om dem. Du skal løbende forbedre kundeoplevelsen på tværs af alle dine kanaler og gøre enhver interaktion med kunden til en win-win. Dine kunder skal kunne hurtigt komme til de svar eller handlinger, de har brug for. Samtidig med du har mulighed for at lære mere om dem og uddanne dem om ting, der virkelig er nyttige for dem. Når forretningsmålene er konkrete, er det næste skridt at oversætte disse til dagligdag.  Hvad kræves der for at få  rådata til opdagelse af indsigt for reelle beslutninger, der muliggør hvert af dine forretningsmål.  

Vi kortlægger en digital strategi og sammen de digitale mål i samarbejde med dig. Herfra dykker vi ned i hvilke kanaler vi bør operer på og hvilket indhold, vi skal teste på udvalgte målgrupper. Vi opsætter evalueringsmøder og hjælper dig med at navigere bedst mulig ud fra alt indsigt vi leverer. Brandstoff er et full service bureau, så vi kan varetage alle kanter af dine digitale strategi, på den måde bliver der skabt fokus på et fast team til din case. 

Vi opstiller, i samarbejde med dig dine KPI’er og budgetter ud fra dine overordnede målsætninger. Det gør at vi løbende kan udfordre lagte strategien og forsøge hele tiden at gøre den skarpere til din virksomhedsprofil

Vi udarbejder i fællesskab en SWOT-analyse af dine online forretning. På den måde får vi et overblik over dine styrker, svagheder og herfra kan vi planlægge hvordan vi bedst styrker din forretning

Vi får indsigt i din forretning, hvordan jeres processor og daglig kommunikation fungerer. For os handler det om at have alle ressourcer i spil på bedst mulig vis, da vi ved en online forretning kræver ekstremt mange ressourcer, hvis du ønsker succes.

Nok det vigtigste i din forretning. Nemlig din kunde. Vi vil kende din kunde ligeså godt, som du kender dem. Desto bedre vi kender din kunde, desto skarpere strategi, annoncering mv., kan vi præstere. Via en personaprofil får vi skabt en fælles nævner, for hvem dine kunder er. 

Vi sammensætter dine digitale KPI’er i samarbejde med dig og udarbejder herfra en content plan, vi tænker vores content planer i koncepter, men alloker dit annonce forbrug efter effektivitet.

Tag fat i os og lad os se om vi kan gøre en forskel for din online forretning.

Vores arbejder starter typisk med

Først vil vi gerne kende din forretning, ambitioner, planer og eventuelle digitaleudvidelser. På den kan vi tænke en mere effektiv retning for din online tilstedeværelse.

Vi laver en grunding analyse af din online situation inden vi går i gang. Herfra aftaler vi nærmere om hvordan vores arbejde, kan gavne din forretning. 

Alt vores arbejde trackes, så hvis du ikke allerede har opsat tracking efter dine målsætninger, gør vi det for dig. Vi sørger dermed også for at dine målsætninger automatisk afrapporteres og fremsendes til dig med henblik på et evalueringsmøde. 

Vi følger din annoncering dagligt og optimerer undervejs. Dine budgetter vil løbende blive allokeret efter performance. Vi justerer, tilføjer og målretter dine tidsrum, geografiske placering, målgrupper mv.   

Vores arbejde består i at være proaktive og vi sørger derfor hele tiden at afrapportere til dig, så du kan følge performance og leverer indhold efter det. 

Vi kommer med løbende forslag til konverteringsoptimering, for trafik er en ting, konvertering er fokus! 

Det er vigtigt for os at vores arbejde er effektiv for din forretning. Vi holder derfor løbende månedlige møder med alle vores partnere. Her har vi fokus på effekten af vores tiltag samt hvordan vi kan optimere og frasortere kampagner.

Typisk vil vi have stor fokus på hele den digital forretning for en ting er annoncering og klik, men hvis dit website ikke måtte konvertere trafikken, er det her vi bør have fokus og ikke på annonceringen.

Dagligdagen kan byde på mange udfordringer og vi forstår at din forretning er mere end blot online. Vi tilpasser os dit arbejdsmiljø, for vi ønsker succes på alle fronter!

CASES.