Digitaliseringsrådgivning

Få en digitaliseringspakke, hvor du får svar på alle ubekendte

IT-systemer og teknologiske løsninger spiller en vigtig rolle i at skabe en mere bæredygtig arbejdsplads og virksomhed. Ved at bruge teknologi til at optimere arbejdsprocesserne og reducere ressourceforbruget kan virksomheden reducere sin negative påvirkning på miljøet og samtidig øge sin effektivitet og produktivitet.

Hvorfor kigge ind i en digitalsering?

Rådgivning til digitalisering af din virksomhed

Din virksomhed skal i fremtiden tænke bæredygtigt på flere områder, herunder effektivitet, en bæredygtig økonomi og en moderne arbejdsplads. Ved at tage hånd om disse områder kan din virksomhed være bedre forberedt på eventuelle omstillinger, men også forbedre dens økonomi og trivsel blandt medarbejderne. 

En moderne arbejdsplads er afgørende for at opretholde en sund og produktiv arbejdsstyrke. Mange medarbejdere bliver i dag ansat efter en defineret stillingsbeskrivelse, men når dagligdagen indtræffer, afviges der typisk i større og mindre grad. Det betyder medarbejderen kan komme til at sidde med opgaver, som kunne være varetaget på anden måde. Når du investerer i et effektivt it set-up, fremtidsikrer du din virksomhed og sikrer at du kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Men det kan være svært at vælge det rette IT-setup til netop din virksomhed. For hvilke løsninger skal i vælge? Hvad koster det? Og hvordan sikrer I at det nye IT-setup bliver implementeret hurtigt i virksomheden? 

Det vil vi gerne hjælpe jer med. Vi har lavet denne rådgivningspakke, så I ikke står alene med alle beslutningerne. Vores vigtigste opgave er at give jer overblikket og hjælpe jer til at finde det perfekte it set-up, der skaber værdi for jeres virksomhed. 

Din virksomhed

Jeres udfordring

I har brug hjælp til at få automatiseret en række processer, så I kan fokusere på udviklingen af jeres forretning.

Hvem er du?

Til dig som har en virksomhed hvor dine IT-systemer er valgt løbende undervejs efter specifikke behov, men du er nu ved at miste overblikket, og ønsker en klar retning for dine IT-systemer, så du kan få bedre rapportering, øget effektivitet og smartere arbejdsgange.

Fakta om din virksomhed:

Vores arbejde

Hvad får du?

En komplet analyse af jeres IT-setup og konkrete anbefalinger til hvor og hvordan der kan effektiviseres (f.eks. med automatiseringer). Læs om den konkrete pakke længere nede på siden.

Hvad har du brug for?

Vi tror på at du har brug for et samlet overblik og konkrete anbefalinger til hvordan du samler og vælger dine IT-systemer med omhu.

Vi kan hjælpe din virksomhed med:

den konkrete pakke

Projektforløb

Vi laver en analyse af jeres nuværende IT-setup, og i samarbejde, udvælger vi 1 – 2 konkrete områder i jeres virksomhed, som vi mener vil være velegnet for digitalisering. Dette kan f.eks. være systemintegrationer, automatisering af manuelle arbejdsgange, eller digitalisering af eksisterende drift.

Ud fra analysen laver vi konkrete anbefalinger til hvilke IT-systemer, der vil styrke jeres forretning. Vi giver konkrete anbefalinger til hvordan I sikrer en effektiv implementering i virksomheden. Vi laver også en konkret handlingsplan for hvordan I kommer videre med udvikling og implementering af de anbefalede IT-systemer.

Hvad kræves der er af virksomheden?

Vi anbefaler at virksomheden udvælger 1 – 2 medarbejdere som deltagere i projektet. Disse medarbejdere bør være dem der har indgående kendskab til den daglige drift, og som måske allerede arbejder med digitalisering i det daglige.

En vigtig målsætning for projektet, er at bevidstgøre virksomheden om muligheder og udfordringer ved digitalisering. Det betyder ikke at det er et krav at det er medarbejdere med tung IT-kompetence der deltager. Det vigtigste er at den enkelte medarbejder er nysgerrig og interesseret i de muligheder digitaliseringen kan give virksomheden.

Vi starter med et online opstartsmøde via Teams med ledelsen af virksomheden, hvor vi lærer hinanden at kende og snakker om jeres udfordringer i forbindelse med digitalisering. Vi går i tillæg igennem jeres nuværende IT-setup, hvor vi vil stille en række spørgsmål, for at afdække jeres ønsker og behov. Inden mødet fremsender vi et link til et meget skema, som skal danne rammer for opstartsmødet.

Efter opstartsmødet, udarbejder vi en kort liste med spørgsmål og emner, som vi anbefaler at I reflekterer over, før workshoppen. Normalt er dette noget projektdeltagerne bruger et par timer på. I forberedelsesperioden er vi naturligvis tilgængelige for at svare på spørgsmål og give råd og vejledning.

Der afholdes en workshop hos jer, hvor vi i fællesskab udvælger 1 – 2 konkrete områder eller arbejdsgange som vil være nyttigt for jeres virksomhed at få digitaliseret. Vi diskuterer hver enkelt område grundigt, og vi stiller de rigtige spørgsmål for at afdække eventuelle udfordringer der vil være i forbindelse med digitaliseringen.

Baseret på resultatet af workshoppen, udarbejder vi en handlingsplan for hver af de 1 – 2 områder, med konkrete forslag til hvordan hvert område kan digitaliseres og hvilke mulige risikofaktorer der er til stede.

Når I har haft anledning til at gå igennem vores handlingsplan, afholder vi et online møde, hvor vi går igennem vores løsningsforslag til hvert enkelt område. I kan stille opklarende spørgsmål og vi kan uddybe elementer i handlingsplanen, hvis der er behov for dette.

0 kr
Fast pris

Hvad er prisen på vores digitalseringspakke?

– Vælger du at benytte Brandstoff som leverandør på udvikling og implementering af de IT-systemer, vi har anbefalet i projektforløbet, refunderes 50% af pakkeprisen ved første fakturering
– Du kan søge økonomisk støtte på op til 100.000 kr hos bl.a. SMV:DIGITAL. Vi hjælper dig gerne i mål med ansøgningen.

Hvem får I besøg af?

Dit digitaliseringsteam

Jacob og Mick er de ansvarlige konsulenter for vores digitaliseringspakker og vil være dem du kommer til at arbejde med. De går begge to altid digitalt til værks og udfordrer status-quo’er, normaliteter og stiller gerne alle de spørgsmål, som ingen andre nødvendigvis belyser. Du vil derfor en dels subjektiv og objektiv holdning til hvordan du skal implementere IT fremadrettet i din virksomhed. De har begge to arbejdet på tværs af forskellige brancher gennem de sidste 10 år. Alt sammen fokuseret på at skabe en mere effektiv og sjov arbejdsplads.

Hvad sidder du tilbage med?

Konkret eksempel på digitaliseringspakke

Introduktion: Småfolk havde behov for et overblik over deres nuværende IT-setup, samt en anbefaling til deres fremtidige IT-setup, men inden den store implementering skulle iværksættes, havde ledelsen behov for en fast defineret retning, så de kunne fokusere på skalering af deres brand i flere lande end de allerede var repræsenteret i. Der var krav til både teknik, forretning og alle arbejdsgange i virksomheden skulle revurderes.

Fase 1 – En dag hos virksomheden: Vi mødte ind hos virksomheden og fik en introduktion til alle medarbejdere i alle afdelingerne, hvor hver især gennemgik deres roller og daglige gang. Efterfølgende satte vi os ned med ledelsen og fik udarbejdet en kort situationsanalyse, fik en gennemgang af alle IT-systemer herunder udgifterne heraf, samt en forklaring på hvor Småfolk gerne vil hen i fremtiden med deres forretning.

Fase 2 – Tilbage i maskinrummet: Vores konsulenter satte sig tilbage i maskinrummet og dannet sig et overblik over alle arbejdsprocesser, roller og økonomien. Herefter blev der udarbejdet en plan på hvilket IT-setup de skulle bruge fremadrettet, hvordan Småfolk skulle planlægge IT-implementeringen og hvilke ressourcebesparelser de kunne få ved at iværksætte vores anbefalede plan.

Fase 3 – En gennemgang af den anbefalede plan: Efter udarbejdelse af den fremtidige plan besøgte vi ledelsen hos Småfolk og redegjorde for planen samt alle kommentarer, der måtte være tilknyttet. Planen blev afleveret i digitalt format, så Småfolk kan arbejde med den selv, iværksætte den hos os eller anden leverandør.

Konklusion: Småfolk valgte at Brandstoff skulle stå for at iværksætte planen og stå for udviklingen samt implementeringen. Det overordnede projekt tog omkring 6 måneder fra første møde til fuld implementering.

Sådan kommer du i gang

Hvorfor vælge vores pakker?

Vores kompetencer, processer og strategier er testet på tværs af forskellige virksomheder i forskellige brancher, som giver os en bred forståelse. Alle virksomheder er unikke, men vi kan lære meget af hinanden, når det kommer til det fundamentale i en forretning. Du sidder nødvendigvis ikke med svarerne selv, og inden du kan sætte retningen, skal du kende den og hvilke parametre der arbejder under. Vi har derfor udarbejdet skræddersyet pakker, hvor du netop får en køreklar plan for hvordan du kommer videre med en reelle digitalisering af forretningen.

Din digitaliseringspartner

Hvorfor vælge os?

Hos Brandstoff arbejder vi dynamisk med kompetencer og ikke statisk som mange andre. Vi forsøger ikke at smide din forretning ned i en boks, hvor den så udvikles efter de kompetencer vi har til rådighed. Det hele er vendt på hovedet. Når vi har analyseret og forstået din forretning kan vi sammensætte de kompetencer, som der er behov for. Vi har et stærk netværk indenfor digitale og tekniske specialister, som vi rækker ud i, når du skal benytte kompetencer. Alt sammen samlet hos Brandstoff, så du på den måde har en kvalitetssikring i alt du får leveret.

En simpel, men meget anderledes model.

Lad os høre om din virksomhed

Hvis du er i tvivl om hvordan vores digitaliserings pakke kan gavne din virksomhed, er du meget velkommen til at ringe til os og få en 100% gratis og uforpligtende snak

Lad os tage en snak

Book et møde med en af vores konsulenter og få en snak om dine muligheder

Scroll to Top