Strategisk digitaliseringsrådgivning

Få en udvidet digitaliseringspakke og sæt mere fart på din i forvejen effektive skalering

Vejen til den bedste brugeroplevelse både internt og eksternt er via et solidt IT-setup. IT-systemer hjælper virksomheder med at skalere globalt ved at sikre en gnidningsløs integration på tværs af landegrænser og kulturer. Samlet set kan effektive IT-systemer være afgørende for en virksomheds succes. 

Hvorfor skal du fortsætte din digitalsering?

Sæt ekstra fart på digitaliseringen af din virksomhed

Digitalisering kan hjælpe virksomheder med at være mere bæredygtige og samtidig forbedre deres konkurrenceevne. Med bæredygtighed mener vi en mere bæredygtig økonomi, hvor en smartere teknisk tilgang skaber mere råderum til investering og svingninger i markedet. Digitalisering kan hjælpe virksomheder med at arbejde mere effektivt og minimere spild og unødvendige omkostninger.

Således er det afgørende for virksomheder at have en holistisk tilgang til forretningsdrift og at integrere bæredygtighed og digitalisering i deres strategier. Virksomheder, der formår at balancere økonomisk vækst med bæredygtige og digitale forretningsmodeller, vil ikke kun være en del af fremtiden, men også være med til at forme den.

I dagens moderne arbejdspladser spiller IT og digitalisering en afgørende rolle i næsten alle aspekter af arbejdet. Fra kommunikation til projektledelse og endda til medarbejdertrivsel og tilfredshed er teknologien afgørende for succes på arbejdspladsen.

Forbedret teknologi har også bidraget til medarbejdertrivsel og tilfredshed på arbejdspladsen. Fleksible arbejdspladser og -tider, som tilbydes gennem cloud-baseret software og VPN-adgang, har gjort det muligt for medarbejdere at arbejde eksternt og arbejde på tider, der passer dem bedst. Dette har ført til større fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid, hvilket har resulteret i en mere tilfreds arbejdsstyrke.

Din virksomhed

Jeres udfordring

Du har allerede digitaliseret din forretning, men din virksomhed er i vækst og nu kan dit eksisterende IT-setup ikke længere følge med.

Hvem er du?

Til dig som har en virksomhed hvor du har skaleret din virksomhed med dine nuværende systemer, men ønsker at skabe en mere solid grobund for dit IT-setup. Du står overfor eventuelt flere ansættelser eller mere effektive arbejdsgangen, men har øje på den økonomiske investering.

Fakta om din virksomhed:

Vores arbejde

Hvad får du?

Vi analyserer din forretning med henblik på at finde arbejdsprocesser der med fordel kan automatiseres, hvor vi bl.a. laver en effektivitetsanalyse og kigger på jeres brug af data. Vi ligger op til ressourcesbesparelser og trimning af budgetter. Ud fra vores analyse laver vi en anbefaling til hvor og hvordan der kan kan strømline og optimerer (f.eks. med automatiseringer).

Hvad har du brug for?

Vi tror du har brug for at få strømlinet alle dine systemer udbygget med special moduler efter virksomhedens ønsker, som kan give din virksomheder endnu mere fremdrift, men uden dit team skal løbe stærkere.

Vi kan hjælpe din virksomhed med:

den konkrete pakke

Projektforløb

Vi laver en analyse af jeres nuværende IT-setup, og i samarbejde, udvælger vi 3 – 4 konkrete områder i jeres virksomhed, som vi mener vil være velegnet for digitalisering. Dette kan f.eks. være systemintegrationer, automatisering af manuelle arbejdsgange, webapp-udvikling eller digitalisering af eksisterende drift. Dertil skal pakken underbygge den økonomiske gevinst ved hvert område, som skal digitaliseres. 

Ud fra analysen laver vi konkrete anbefalinger til hvilke IT-systemer, der vil styrke jeres forretning. Vi giver også anbefalinger til hvordan I sikrer en effektiv implementering i virksomheden. Til sidst laver vi en konkret handlingsplan for hvordan I kommer videre med udvikling og implementering af de anbefalede IT-systemer.

Hvad kræves der er af virksomheden?

Vi anbefaler at virksomheden udvælger 3 – 4 medarbejdere som deltagere i projektet. Disse medarbejdere bør være dem der arbejder med digitalisering i det daglige, og som har indgående kendskab til den daglige drift. En vigtig målsætning for projektet, er at bevidstgøre virksomheden om muligheder og udfordringer ved digitalisering. Det betyder ikke at det er et krav at det er medarbejdere med tung IT-kompetence der deltager. Det vigtigste er at den enkelte medarbejder er nysgerrig og interesseret i de muligheder digitaliseringen kan give virksomheden.

Vi starter med et online opstartsmøde via Teams med ledelsen af virksomheden, hvor vi lærer hinanden at kende og snakker om jeres udfordringer og økonomi i forbindelse med digitalisering. Vi går i tillæg igennem jeres nuværende IT-setup, hvor vi vil stille en række spørgsmål, for at afdække jeres ønsker og behov. Inden mødet fremsender vi et link til et kort skema, som skal danne rammer for opstartsmødet.

Efter opstartsmødet, udarbejder vi en liste med spørgsmål og emner, som vi anbefaler at I reflekterer over, før workshoppen. Normalt er dette noget projektdeltagerne bruger et par timer på. I forberedelsesperioden er vi naturligvis tilgængelige for at svare på spørgsmål og give råd og vejledning. 

Der afholdes en workshop hos jer, hvor vi i fællesskab udvælger 3 – 4 konkrete områder eller arbejdsgange som vil være nyttigt for jeres virksomhed at få digitaliseret. Vi diskuterer hver enkelt område grundigt, og vi stiller de rigtige spørgsmål for at afdække eventuelle udfordringer der vil være i forbindelse med digitaliseringen.

Baseret på resultatet af workshoppen, udarbejder vi en handlingsplan for hver af de 3 – 4 områder, med konkrete forslag til hvordan hvert område kan digitaliseres, hvilke mulige risikofaktorer der er til stede og hvilken potentiel økonomisk gevinst der kan tilfalde virksomheden.

Når I har haft anledning til at gå igennem vores handlingsplan, afholder vi et online møde, hvor vi går igennem vores løsningsforslag til hvert enkelt område. I kan stille opklarende spørgsmål og vi kan uddybe elementer i handlingsplanen, hvis der er behov for dette.

0 kr
Fast pris

Hvad er prisen på vores udvidet digitalseringspakke?

– Vælger I at benytte Brandstoff som leverandør til udvikling og implementering af de anbefalede IT-løsninger i projektforløbet, refunderes 50% af pakkeprisen ved første fakturering
– Du kan søge økonomisk støtte på op til 100.000 kr hos bl.a. SMV:DIGITAL. Vi hjælper dig gerne i mål med ansøgningen.

Hvem får I besøg af?

Dit digitaliseringsteam

Jacob og Mick er de ansvarlige konsulenter for vores digitaliseringspakker og vil være dem du kommer til at arbejde med. De går begge to altid digitalt til værks og udfordrer status-quo’er, normaliteter og stiller gerne alle de spørgsmål, som ingen andre nødvendigvis belyser. Du vil derfor en dels subjektiv og objektiv holdning til hvordan du skal implementere IT fremadrettet i din virksomhed. De har begge to arbejdet på tværs af forskellige brancher gennem de sidste 10 år. Alt sammen fokuseret på at skabe en mere effektiv og sjov arbejdsplads.

Hvad sidder du tilbage med?

Konkret eksempel på digitalseringspakke

Introduktion: Feiber kører med et effektivt IT-setup og kører derfor med en strømlinet ordreproces til forhandlere både i Danmark og Sverige. De havde behov for at få bygget et B2C-setup i form af webshops og POS-system, så de hurtig og nemmere kunne servicere deres slutbruger-kunder og direkte integrere dette med deres ERP-system. Dertil havde de behov for at få udviklet skræddersyede moduler, som kunne optimere mindre arbejdsgange for specifikke afdelinger. Ydermere havde Feiber behov for rådgivning til hvordan de strategisk skulle forholde sig til deres IT henover de næste 3 til 5 år.

Fase 1 – en arbejdsdag hos virksomheden: Vi mødte ind hos virksomheden og fik en introduktion til specifikke arbejdsprocesser samt ønsker til hvordan deres B2C-webshop skulle sammensmeltet med eksisterende ordreprocesser – alt fra slutbrugere, B2B-kunder til deres forhandlernetværk. Efterfølgende satte vi os ned med ledelsen og fik udarbejdet en plan for alle faldgruber og hvordan det bedst skulle bygges ud fra et fremtidsperspektiv. 

Fase 2 – Udarbejdelse teknisk plan: Vores konsulenter satte sig tilbage i maskinrummet og dannet sig et overblik over alle arbejdsprocesser, roller og økonomien. Herefter blev der udarbejdet en plan på hvilket IT-setup Feiber skulle bruge fremadrettet, hvordan Feiber bedst kunne udvikle nye moduler og webshops samt hvordan det implementeres i en travl hverdag. 

Fase 3 – Overlevering og implementering af analysen: Efter udarbejdelse af planen besøgte vi Feiber og redegjorde for oplægget samt adresserede alle kommentarer og spørgsmål, der måtte være tilknyttet. Planen blev leveret digitalt og i print (da dette var ønsket). 

Konklusion: Feiber valgte Brandstoff som leverandør til at udvikle diverse moduler og webshops. Efterfølgende er Brandstoff blevet fast leverandør hos Feiber på alt software, IT og andre tekniske områder.

Sådan kommer du i gang

Hvorfor vælge vores pakker?

Vores kompetencer, processer og strategier er testet på tværs af forskellige virksomheder i forskellige brancher, som giver os en bred forståelse. Alle virksomheder er unikke, men vi kan lære meget af hinanden, når det kommer til det fundamentale i en forretning. Du sidder nødvendigvis ikke med svarende selv, og inden du kan sætte retningen, skal du kende den og hvilke parametrer der arbejder under. Vi har derfor udarbejdet skræddersyet pakker, hvor du netop får en køreklar plan for hvordan du kommer videre med en reelle digitalisering af forretningen.

Din digitaliseringspartner

Hvorfor vælge os?

Hos Brandstoff arbejder vi dynamisk med kompetencer og ikke statisk som mange andre. Vi forsøger ikke at smide din forretning ned i en boks, hvor den så udvikles efter de kompetencer vi har til rådighed. Det hele er vendt på hovedet. Når vi har analyseret og forstået din forretning kan vi sammensætte de kompetencer, som der er behov for. Vi har et stærk netværk indenfor digitale og tekniske specialister, som vi rækker ud i, når du skal benytte kompetencer. Alt sammen samlet hos Brandstoff, så du på den måde har en kvalitetssikring i alt du får leveret.

En simpel, men meget anderledes model.

Lad os høre om din virksomhed

Hvis du er i tvivl om hvordan vores digitaliserings pakke kan gavne din virksomhed, er du meget velkommen til at ringe til os og få en 100% gratis og uforpligtende snak

Lad os tage en snak

Book et møde med en af vores konsulenter og få en snak om dine muligheder

Scroll to Top

Hvad er en teknisk dokumentationsportal?

En teknisk dokumentationsportal er en online platform, hvor en virksomhed kan opbevare og organisere teknisk dokumentation for deres produkter eller tjenester. Portalen kan omfatte manualer, bruger- og installationsvejledninger, tekniske specifikationer og andre relevante dokumenter. Portalen kan også være et sted, hvor kunder kan finde svar på deres spørgsmål og problemer, da den indeholder omfattende information om produkterne og deres anvendelse.

Se eksempel på dokumentationsportal